Участници

ХХII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ
ТФ ФЕСТ 2019

Класираните за участие учебни предприятия се регистрират за участие в ТФ ФЕСТ 2019, като изпращат в Центъра за УТФ по пощата отпечатана регистрационната форма в срок до 28.02.2019 г. (важи пощенското клеймо). Регистрационната форма следва да бъде подписана от директора на учебното заведение и заверена с печата на училището.

No Учебно предприятие Предмет на дейност Град Училище